Zajęcia

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 19:00-20:45

w Ośrodku Sportowym Aktywna Warszawa na Ul. Grzybokskiej 35 w Warszawie